Apakah itu Vektor Objek C++

Apakah Itu Vektor Objek CSebagai pemula C++, anda mungkin mendengar istilah “ vektor objek ”. Walau bagaimanapun, anda tidak mempunyai pemahaman yang betul tentang maksud istilah ini dan cara ia boleh digunakan dalam program C++.

Jika anda yang mencari panduan vektor objek dalam C++, ikut garis panduan artikel ini.

Apakah itu Vektor Objek dalam C++

Dalam C++, a vektor objek ialah struktur data yang membolehkan pengguna menyimpan satu set objek atau jenis data yang berkaitan. Ia berfungsi sama seperti tatasusunan biasa dan menawarkan kelebihan kepada pengguna yang boleh diubah saiz, yang bermaksud ia boleh berkembang atau mengecut mengikut keperluan program. Ciri ini amat membantu apabila bekerja dengan set data besar dengan saiz yang berbeza-beza.Cara Membuat Vektor Objek dalam C++

Vektor objek kelas nampaknya merupakan contoh vektor tersuai sedemikian di mana berbilang contoh kelas boleh disimpan.Program C++ berikut akan mencipta vektor objek kelas.#include
#include
#include
menggunakan ruang nama std ;
int rand_Integer ( int x, int dan )
{
kembali ( x + rand ( ) % dan ) ;
}
rentetan rand_String ( int malas1 )
{
rentetan str1 ;
untuk ( int i = 0 ; i < malas1 ; i ++ ) {
char ch = 'A' + rand ( ) % 26 ;
str1. menolak kembali ( ch ) ;
}
kembali str1 ;
}
kelas Pekerja
{
nama rentetan ;
int ID ;
int umur ;
awam :
batal pengambil ( )
{
nama = rand_String ( 10 ) ;
ID = rand_Integer ( 10 , 30 ) ;
umur = rand_Integer ( 25 , 40 ) ;
}
batal disp ( )
{
cout << nama << ' \t ' << ID << ' \t ' << umur << ' \t ' << ' \n ' ;
}
} ;
int utama ( )
{
vektor v1 ;
Pekerja s ;
untuk ( int i = 0 ; i < 5 ; i ++ )
{
s. pengambil ( ) ;
v1. menolak kembali ( s ) ;
}
untuk ( int i = 0 ; i < 5 ; i ++ )
{
v1 [ i ] . disp ( ) ;
}
kembali 0 ;
}

Dalam kod di atas, kami telah menjana data secara rawak (nama, umur dan id) lima pekerja menggunakan vektor objek kelas yang dinamakan sebagai “ Pekerja ”. Di mana kami menentukan julat 10-30 untuk id pekerja dan 25-40 untuk umur mereka.

Kelebihan Menggunakan Vektor Objek dalam C++

Terdapat beberapa kelebihan menggunakan vektor objek dalam C++, iaitu seperti berikut:  • Membolehkan pengguna menyimpan, mengurus dan mengakses data dengan cekap.
  • Pengguna boleh menambah, mengalih keluar atau memanipulasi data mengikut keperluan mereka tanpa perlu membuat tatasusunan dari awal.
  • Mengoptimumkan susun atur memori objek.
  • Ubah saiz tatasusunan dengan mudah semasa masa jalan.
  • Prestasi dipertingkatkan apabila ia berkaitan dengan data yang besar.

Vektor Mempunyai Penunjuk Kelas

Anda juga boleh menggunakan a vektor objek dalam C++ untuk menyimpan alamat objek dan bukannya terus memasukkan objek ke dalam vektor. Berikut adalah contoh untuk kes sedemikian:

#include
#include
menggunakan ruang nama std ;
kelas pemilik
{
awam :
nama rentetan ;
} ;
int utama ( )
{
tapak vektor ;
pemilik * s1 = baru pemilik ( ) ;
s1 - > nama = 'Alex' ;
pemilik * s2 = baru pemilik ( ) ;
s2 - > nama = 'Sendiri' ;
tapak. menolak kembali ( s1 ) ;
tapak. menolak kembali ( s2 ) ;
untuk ( auto ia : tapak ) {
cout << 'Pemilik:' < nama
<< ' ID Pemilik:' << ia << endl ;
}
kembali 0 ;
}

Dalam kod ini, kami menggunakan a vektor objek dalam C++ untuk menyimpan alamat objek yang dinamakan sebagai 'pemilik' dan bukannya memasukkan objek secara langsung ke dalam vektor. Di sini kami menggunakan pengendali anak panah untuk mengakses ahli objek.

Kesimpulan

Bekas berguna dalam C++ yang membolehkan pengguna menyimpan berbilang objek daripada jenis yang sama di satu tempat dipanggil vektor objek. Ia membantu menjadikan kod anda lebih cekap dan fleksibel. Selanjutnya, menggunakan vektor objek, anda boleh memanipulasi dan mengakses data dengan mudah yang membantu anda menulis atur cara yang lebih kompleks dengan mudah.