Papan Kekunci

100 Pintasan Papan Kekunci untuk Menggunakan Linux Seperti Pro

Para veteran Linux memahami bahawa papan kekunci lebih kuat daripada tetikus kerana terdapat banyak tindakan yang memerlukan banyak klik tetikus tetapi dapat dicapai dengan satu pintasan papan kekunci. Mempelajari sekurang-kurangnya segelintir pintasan papan kekunci dapat menjadikan anda lebih produktif sebagai pengguna Linux dan memberi anda hak membual secara serius dalam komuniti Linux.

100 Pintasan Papan Kekunci untuk Menggunakan Linux Seperti Pro

Para veteran Linux memahami bahawa papan kekunci lebih kuat daripada tetikus kerana terdapat banyak tindakan yang memerlukan banyak klik tetikus tetapi dapat dicapai dengan satu pintasan papan kekunci. Mempelajari sekurang-kurangnya segelintir pintasan papan kekunci dapat menjadikan anda lebih produktif sebagai pengguna Linux dan memberi anda hak membual secara serius dalam komuniti Linux.