Sisipan Pembolehubah ke dalam Rentetan Menggunakan JavaScript

Sisipan Pembolehubah Ke Dalam Rentetan Menggunakan Javascript

Semasa pengaturcaraan dalam JavaScript, anda mungkin menghadapi situasi di mana ia diperlukan untuk menggabungkan nilai pembolehubah dalam rentetan, mendapatkan semula nilainya secara langsung atau menggunakan semula nilai untuk memaparkannya dalam format yang berbeza. Dalam senario sedemikian, gunakan watak istimewa ' $ ” yang mempunyai makna yang dipratentukan dalam JavaScript, atau pergi ke panduan pemformatan asas.

Artikel ini akan membimbing anda tentang penyisipan pembolehubah ke dalam rentetan menggunakan JavaScript.Bagaimana untuk Memasukkan Pembolehubah ke dalam Rentetan Menggunakan JavaScript?

Dalam JavaScript, anda boleh menggunakan kaedah berikut untuk sisipan pembolehubah ke dalam rentetan:    • Menggunakan watak khas ' $ ” dengan pembolehubah.
    • Kaedah Pemformatan Asas.

Kami kini akan menyemak setiap pendekatan yang disebutkan satu demi satu!Kaedah 1: Memasukkan Pembolehubah ke dalam Rentetan Menggunakan Aksara Khas '$'.

Kaedah pertama termasuk penggunaan aksara khas ' $ ”. Watak istimewa ini diikuti oleh pembolehubah yang diperlukan untuk sisipan. Selain itu, rentetan terhasil boleh dipaparkan pada konsol untuk pengesahan.

Lihat contoh berikut untuk memahami konsep yang dinyatakan.

ContohPertama, kami akan mencipta dua pembolehubah bernama ' var1 ” dan “ var2 ”:

biarkan var1 = 3 ;
biarkan var2 = dua ;


Seterusnya, kami akan memasukkan pembolehubah yang dibuat ke dalam rentetan dengan menambah ' $ ” aksara khas dan menyatakan nama pembolehubah dalam pendakap kerinting “ { } ”. Kami juga akan mengira jumlah mereka dalam pendakap kerinting. Akibatnya, rentetan akan mengandungi nilai yang dikemas kini selepas melakukan penambahan:

konsol.log ( ` Jumlah ${var1} dan ${var2} ialah ${var1 + var2} ` ) ;


Output program yang diberikan di atas akan dipaparkan seperti berikut:


JavaScript juga menawarkan kaedah pemformatan asas yang anda juga boleh gunakan untuk memasukkan pembolehubah terpilih ke dalam rentetan.

Kaedah 2: Memasukkan Pembolehubah ke dalam Rentetan Menggunakan Kaedah Pemformatan Asas

Dalam kaedah jenis ini, nilai pembolehubah diperoleh melalui kaedah bahasa C lama ' %d ” pemegang tempat, yang mewakili nilai integer. Menggunakan kaedah pemformatan asas ini, anda boleh dengan mudah memasukkan nilai pembolehubah yang ditentukan ke dalam rentetan.

Contoh

Dalam kaedah ini, pertama, kita akan menentukan dua pembolehubah seperti berikut:

ialah a1 = lima belas ;
di mana b1 = 3 ;


Dalam langkah seterusnya, kami akan memasukkan nilai pembolehubah ke dalam rentetan dengan meletakkan ' %d ” pemegang tempat diikuti dengan pembolehubah yang perlu disisipkan. Pada masa yang sama, kami juga akan melakukan operasi pembahagian pada mereka:

konsol.log ( 'Membahagikan %d dengan %d hasil %d.' , a1, b1, ( a1 / b1 ) ) ;


Output akan menghasilkan rentetan berikut:


Kami telah menawarkan kaedah termudah untuk memasukkan pembolehubah ke dalam rentetan menggunakan JavaScript.

Kesimpulan

Untuk memasukkan pembolehubah ke dalam rentetan dalam JavaScript, anda boleh menggunakan aksara khas “ $ ” diikuti dengan nama pembolehubah dan kaedah pemformatan asas dengan “ %d ” pemegang tempat. Selain itu, operasi asas boleh dilakukan pada nilai integer, dan rentetan yang terhasil akan merangkumi nilai itu juga. Artikel ini memberi panduan tentang prosedur memasukkan pembolehubah ke dalam rentetan menggunakan JavaScript.