Min dan Max dalam C

Min Dan Max Dalam CMencari minimum dan maksimum nilai daripada pelbagai elemen dalam bahasa pengaturcaraan C adalah amalan biasa dan digunakan dalam beberapa atur cara. Oleh itu, adalah perlu bagi pemula pengaturcaraan C untuk mempelajari penggunaan amalan ini. Jika anda adalah orang yang mencari bantuan yang berkaitan dengan min dan maks dalam C, ikut garis panduan artikel ini.

Min dan Max dalam C

Dalam bahasa pengaturcaraan C, terdapat dua fungsi yang paling banyak digunakan untuk dicari min dan maks nilai, iaitu seperti berikut:1: Fungsi Ditentukan Pengguna

Fungsi yang ditentukan pengguna dalam bahasa C adalah yang dicipta oleh pengguna itu sendiri. Fungsi ini termasuk menentukan jenis data pembolehubah, tatasusunan, terapung dan banyak lagi. Jenis fungsi ini termasuk gelung for dan proses utama untuk membandingkan setiap elemen tatasusunan satu demi satu. Selepas melengkapkan lelaran akhir, fungsi kemudiannya akan mencetak nilai min dan maks daripada tatasusunan menggunakan fungsi 'printf'.Contoh jenis fungsi yang ditentukan pengguna diberikan di bawah:#include

int calcarray ( int x [ ] , int n )
{
int min, maks, y;
min = maks =x [ 0 ] ;
untuk ( dan = 1 ; dan < n; dan++ )
{
jika ( min > x [ dan ] )
min =x [ dan ] ;
jika ( maks < x [ dan ] )
maks =x [ dan ] ;
}
printf ( 'minimum tatasusunan ialah : %d' ,min ) ;
printf ( ' \n maksimum tatasusunan ialah : %d' , maks ) ;
}
int utama ( )
{
int x [ 1000 ] ,y,n, jumlah ;
printf ( 'Masukkan saiz tatasusunan : ' ) ;
scanf ( '%d' , & n ) ;

printf ( 'Masukkan elemen dalam tatasusunan : \n ' ) ;
untuk ( dan = 0 ; dan < n; dan++ )
{
scanf ( '%d' , & x [ dan ] ) ;
}
calcarray ( x,n ) ;
}

The calcarray() fungsi dalam kod ini menentukan tatasusunan minimum dan maksimum nilai. Tatasusunan, saiz tatasusunan dan nilai diluluskan sebagai parameter kepada calcarray() fungsi dalam fungsi utama(). The calcarray() fungsi membandingkan min dan maks nilai dengan item tatasusunan dan mengeluarkan nilai-nilai minimum dan maksimum nilai tatasusunan.

Pengeluaran2: Fungsi Terbina dalam

Fungsi yang ditentukan pengguna mungkin sesuai untuk pemula kerana mereka akan mempelajari proses langkah demi langkah untuk mengira nilai min dan maks daripada tatasusunan. Walau bagaimanapun, jika pengguna tidak mahu pergi ke proses terperinci, mereka boleh menggunakan fungsi terbina dalam dalam C yang dipanggil 'fmin()' ’ dan 'fmax() '. Fungsi ini mengambil min atau maks elemen daripada subset atau julat tatasusunan tertentu. Untuk menggunakan ' fmin' dan ' fmax' fungsi, mula-mula tatasusunan dibuat dengan nilai yang akan diperiksa. Kemudian ' fmin' dan ' fmax' fungsi dipanggil dan julat atau subset tatasusunan dihantar kepada mereka. ' fmin' dan ' fmax' fungsi mengembalikan minimum atau maksimum elemen masing-masing. Contoh jenis fungsi sedemikian ditunjukkan di bawah:

#include
#include

int utama ( ) {

printf ( 'fmax(223, 422) = %f \n ' , fmax ( 223 , 422 ) ) ;
printf ( 'fmin(9.9, 2.8) = %f \n ' , fmin ( 9.9 , 2.8 ) ) ;

kembali 0 ;
}

Dalam kod ini, fungsi terbina dalam, fmax() dan fmin() digunakan dengan printf penyata untuk dikira maksimum nilai daripada 223 dan 422, dan hitung minimum nilai daripada 9.9 dan 2.8.

Pengeluaran

Kesimpulan

Pengguna boleh mengira nilai min dan maks daripada tatasusunan menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna atau fungsi terbina dalam dalam C. Fungsi yang ditakrifkan pengguna mengambil lebih banyak langkah berbanding dengan fungsi terbina dalam oleh itu, berguna untuk pemula. Sebaliknya, fungsi terbina dalam lebih menjanjikan untuk pengguna kerana ia dilaksanakan pada kadar yang lebih pantas.