Cara Menggunakan LaTeX Simbol Kongruen

Cara Menggunakan Latex Simbol Kongruen

Simbol kongruen dalam matematik digunakan untuk menunjukkan persamaan antara segi tiga. Simbol (≅) ialah gabungan simbol sama (=) dan tilde (~). Simbol kongruen ialah salah satu simbol geometri yang paling biasa digunakan, mewakili hubungan antara segi tiga.

Simbol ini mungkin kelihatan mudah, tetapi ramai pengguna kadangkala menjadi keliru semasa menulisnya kepada pemproses dokumen. Anda mungkin sudah tahu LaTeX (pemproses dokumen) memerlukan kod sumber untuk mencipta simbol yang kongruen. Jadi, dalam tutorial ini, kami akan menerangkan cara mudah untuk menulis dan menggunakan simbol kongruen dalam LaTeX.

Cara Menggunakan LaTeX Simbol Kongruen

Mari kita mulakan dengan contoh untuk membuktikan kekongruenan antara segitiga △ABC dan △PQR melalui kekongruenan SSS seperti berikut:

\documentclass { artikel }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { grafikx }
\usepackage { amssymb }
\mulakan { dokumen }
\includegraphics { Imej / image.jpg }

ABC dan PQR ialah dua segi tiga. Jadi, buktikan bahawa kedua-dua segi tiga adalah kongruen atau tidak:

$$ \atas garisan { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \atas garisan { BC } \cong \overline { QR } $$
$$ \atas garisan { AC } \cong \overline { PR } $$

Mengikut pemerhatian sebelum ini, segi tiga PQR dan ABC adalah kongruen melalui kongruen SSS (Sisi – Sisi – Sisi).

\tamat { dokumen }

Pengeluaran:

Begitu juga, anda juga boleh menggunakan simbol tidak kongruen untuk mewakili bahawa dua segi tiga tidak kongruen. Sebagai contoh, mari kita buktikan kesesuaian antara △DEF dan △XYZ seperti berikut:

\documentclass { artikel }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { grafikx }
\mulakan { dokumen }
\includegraphics { Imej / image.jpg }

$$ \atas garisan { DARIPADA } \ncong \overline { XY } $$
$$ \atas garisan { JIKA } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \atas garisan { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Mengikut pemerhatian sebelum ini, segi tiga DEF dan XYZ tidak kongruen.

\tamat { dokumen }

Pengeluaran:

Kesimpulan

LaTeX ialah pemproses dokumen hebat yang membolehkan pengguna membuat kertas penyelidikan, artikel dan dokumen teknikal. Ia memerlukan maklumat yang betul tentang kod sumber untuk menulis aksara khas, simbol teknikal, dsb. Simbol kongruen ialah simbol geometri yang boleh anda gunakan untuk mewakili persamaan antara dua segi tiga. Kami telah menerangkan cara menulis dan menggunakan simbol kongruen dalam LaTeX. Selain itu, kami telah memasukkan kaedah untuk mencipta simbol tidak kongruen dengan mudah.