Apakah HTML p Tag?

Apakah Html P Tag'

tag ” digunakan untuk memaparkan teks pada halaman web yang dianggap sebagai perenggan. Teg “

” disertakan dengan ruang menegak yang dipratentukan yang ditambahkan sebelum dan selepas perenggan. Teks di dalam teg “

” sentiasa dipaparkan pada baris seterusnya dan melangkau ruang tambahan juga. Pembangun boleh menggunakan tag p untuk memisahkan kandungan kepada bahagian yang berbeza atau untuk menyusun maklumat secara logik.

Panduan ini menunjukkan teg HTML p bersama dengan pelaksanaan praktikal.Apakah HTML p Tag?

'

teg ” digunakan dalam halaman web untuk meningkatkan struktur kandungan dan untuk menjadikan teks lebih menonjol. Ia membantu dalam proses SEO untuk halaman web yang boleh meningkatkan kedudukan laman web dalam hasil carian.SintaksSintaks untuk '

teg ” ditunjukkan sebagai:

< hlm > Linux hlm >

Dalam baris kod di atas, '

” ialah teg permulaan dan “” ialah tag penutup. Teg penutup adalah wajib digunakan untuk mengelakkan kerumitan dan pertindihan elemen HTML.

Lawati contoh di bawah untuk memahami bagaimana '

” tag berfungsi:

< badan >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
badan >

Output coretan kod di atas dipaparkan di bawah:

Output di atas menunjukkan teks biasa yang dipaparkan pada skrin menggunakan '

” tag.

Bagaimana untuk Menggunakan Penggayaan CSS pada

Tag?

'

teg ' menerima atribut global seperti ' kelas ”, “ ID ” atau “ gaya ” dsb. yang boleh digunakan untuk menggayakan elemen yang dipilih menggunakan sifat CSS. Pembangun boleh menggunakan salah satu atribut global untuk menggunakan sifat CSS hanya pada elemen tertentu. Dan untuk menerapkan gaya kepada semua '

' teg yang digunakan pada halaman web terus pilih HTML ' hlm elemen ” di dalam fail CSS atau “ ” tag.

Contoh 1: Menggunakan Sifat CSS pada Semua Elemen 'p'.

Untuk menetapkan gaya yang sama pada semua

elemen HTML, lawati coretan kod di bawah:

< gaya >
hlm {
warna latar belakang: hijau hutan;
warna: putih;
}
gaya >

< badan >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
badan >

Dalam coretan kod di atas, CSS “ warna latar belakang ” dan “ warna sifat ' digunakan untuk ' hlm elemen ” dengan memilih terus “ hlm ” pemilih unsur.

Selepas pelaksanaan coretan kod di atas, halaman web kelihatan seperti ini:

Output di atas menunjukkan bahawa gaya yang sama telah digunakan untuk semua ' hlm ” elemen pada halaman web.

Contoh 2: Menggunakan Sifat CSS pada Elemen 'p' Unik

Untuk menggunakan gaya pada unik ' hlm ” elemen, gaya, id atau atribut kelas boleh digunakan. Atribut global ini menggunakan sifat CSS pada ' hlm ” elemen yang dilampirkan.

Mari kita lawati kod:

< gaya >
hlm {
warna latar belakang: hijau hutan;
warna: putih;
}
.kelas penggunaan {
warna latar belakang: darkcyan;
}
#use-id{
warna latar belakang: rosybrown;
}
gaya >

< badan >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm gaya = 'warna latar belakang:merah' > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm kelas = 'kelas penggunaan' > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm ID = 'menggunakan-id' > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
< hlm > Hello Komuniti Linuxhint hlm >
badan >

Dalam coretan kod di atas, sifat warna latar belakang untuk ' hlm elemen ” ditetapkan dengan nilai yang berbeza apabila digunakan dengan atribut global.

Selepas pelaksanaan coretan kod di atas, halaman web kelihatan seperti ini:

Output di atas menunjukkan bahawa ' hlm ” elemen kini digayakan secara unik dengan bantuan atribut global.

Kesimpulan

'

tag ialah elemen asas dalam HTML yang membantu menstruktur dan menyusun kandungan halaman web. Ia meningkatkan kebolehbacaan dan kebolehaksesan serta membantu dengan pengoptimuman enjin carian. Data yang akan dipaparkan diletakkan di dalam tag ' hlm ” unsur. Atribut global seperti ' ID ”, “ kelas ” atau “ gaya ' boleh digunakan untuk menggunakan penggayaan CSS pada ' hlm ” unsur. Panduan ini telah menunjukkan teg HTML

.